Welzijn Albrandswaard en Kijk op Welzijn zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht: 
 
 
 
Voor vrijwilligerswerk verwijzen we u naar Vrijwilligerswerk Albrandswaard