Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen?

Dan kunt u via Vrijwilligerswerk Albrandswaard kijken wat bij u past. U komt er de meest uiteenlopende vacatures tegen: van boodschappen doen voor ouderen tot bestuurslid bij een vereniging.

In het werk van SWA zijn vrijwilligers onmisbaar. Op deze pagina vindt u informatie over vrijwilligerswerk in gemeente Albrandswaard.
 

Vacaturebank voor organisaties

Heeft uw organisatie vrijwilligers nodig? Registreer u dan als organisatie via https://vrijwilligerswerkalbrandswaard.nl/aanmelden. U kunt kosteloos een profiel aanmaken en onbeperkt vacatures plaatsen. Dit kan helpen om de juiste vrijwilligers te vinden. Wanneer u er niet uitkomt of ondersteuning nodig heeft bij het aanmaken van een profiel of bijvoorbeeld het aantal gebruikers binnen u organisatie van het profiel wil uitbreiden kunt u contact opnemen met de sociaal makelaar van SWA, Merel van Steenbergen.   

 

Sociaal Makelaar

De Sociaal Makelaar van Stichting Welzijn Albrandswaard werft en ondersteunt nieuwe vrijwilligers. Daarnaast stimuleert de Sociaal Makelaar de participatie in de wijk door het verbinden, faciliteren en coördineren van initiatieven, verenigingen en bewonersnetwerken in de wijk. U kunt bij de Sociaal Makelaar terecht voor al u vragen en ideeën wat betreft vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven.  

Vrijwilligerswerk en een uitkering

Als u een uitkering heeft en vrijwilligerswerk wilt gaan doen, bent u verplicht om toestemming te vragen. Uitkerings- en overheidsinstanties bepalen wat vrijwilligerswerk is en wat niet aan de hand van de volgende criteria:

  • Het werk moet een algemeen maatschappelijk belang dienen
  • Het werk mag geen winstoogmerk hebben
  • Het werk mag niet concurrerend zijn met betaald werk
  • Het werk moet een aanvullend karakter hebben en geen betaald werk verdringen


Vraag uw uitkeringsinstantie naar meer informatie over de regels rond vrijwilligerswerk.

Vergoedingen

Een vrijwilliger mag maximaal € 1700, - onbelastbaar per jaar aan vergoedingen ontvangen. Mensen met een bijstandsuitkering mogen maximaal € 95, - per maand als vaste onkostenvergoeding ontvangen tot een maximum van € 764, - per jaar, zonder dat dit invloed heeft op de eventuele uitkering.
Vrijwilligers bij SWA ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

De organisatie kan in plaats van een vast bedrag ook uw echte kosten vergoeden. U moet dan bijvoorbeeld bonnetjes inleveren, of het aantal kilometers dat u rijdt bijhouden. Aan deze vergoeding van werkelijk gemaakte kosten, zit geen maximum. Het is aan te raden om vooraf afspraken te maken over vergoeding van te maken kosten.

Bij SWA worden reiskosten vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten, op basis van OV tweede klasse of kilometervergoeding. De vrijwilliger laat het ingevulde declaratieformulier aftekenen door de contactpersoon en kan vervolgens maandelijks de reiskosten declareren via de coördinator vrijwilligers. Ook mogen reiskosten in verband met deelname aan deskundigheidsbevordering gedeclareerd worden, door middel van een reiskostendeclaratieformulier.

 

Verzekerd als vrijwilliger?

Vrijwilligers uit Albrandswaard zijn verzekerd met een WA-verzekering en ongevallenverzekering afgesloten door de gemeente Albrandswaard. Deze geldt uitsluitend tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als vrijwilliger. Het kan gebeuren dat u als vrijwilliger schade veroorzaakt bij iemand thuis, of te maken krijgt met een ongeval. De polis verzekert de kosten die door uw eigen verzekering niet worden vergoedt. Wij verzoeken uw schade binnen 24 uur te melden bij SWA. Dit kan bij de Sociaal Makelaar.

WA- verzekering
De WA-verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vrijwilliger voor schade aan derden, toegebracht of ontstaan tijdens het vrijwilligerswerk. Een en ander behoudens gevallen dat de schade het gevolg is van grove schuld of ernstige nalatigheid van de vrijwilliger c.q. van diefstal of verduistering door de vrijwilliger. Eventuele aansprakelijkheid van de vrijwilliger kan alleen worden vastgesteld op basis van onderzoek dat met betrekking tot de eventuele schade moet plaatsvinden. Deze WA-verzekering geldt niet voor aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens woon-werkverkeer.

Ongevallenverzekering
De verzekering dekt ook ongevallen bij woon-werkverkeer, mits via de kortste route.
Het vervoeren van cliënten/bewoners in de eigen auto is alleen toegestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de vrijwilliger ten minste één jaar in het bezit is van een geldig rijbewijs;
  • er een inzittendeverzekering is afgesloten.

Let op: de vrijwillige brandweer valt niet onder bovengenoemde verzekeringen.

Wilt u meer weten over de verzekering voor vrijwilligers? Of heeft u algemene vragen over het vrijwilligerswerk bij SWA?
Neem dan contact op met de Sociaal Makelaar van het Vrijwilligerspunt via:

Telefoon: 010-5018322

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.           

 

facebook