Skip to main content

Vacature Voorzitter Raad van Toezicht SWA en KijkopWelzijn

De welzijnsorganisaties Welzijn Albrandswaard en KijkopWelzijn (Barendrecht) zoeken een nieuwe
inspirerende en verbindende voorzitter van de Raden van Toezicht met ruime ervaring in het sociaal
domein.

De samenleving is continu in beweging. Dat is ook van invloed op de rol en de invulling van het
welzijnswerk. Hierbij valt te denken aan thema ́s als eenzaamheid, dementie, inclusiviteit, participatie
en de veranderende rol tussen overheid en inwoners. Dit zijn thema ́s die vragen om toekomstgerichte
visie, dialoog met externe partners en reflectie.


Het welzijnswerk is belangrijker dan ooit. Meer dan 20 procent van de Nederlanders (3,5 miljoen
mensen) heeft enige vorm van ondersteuning nodig bij kwesties rondom opvoeden, opgroeien,
inkomen, schulden, relatie, wonen, netwerk, etc. Deze 3,5 miljoen mensen varen wel bij een buurt met
voorzieningen voor ontmoeting die fundamenteel bijdragen aan een levendige gemeenschap en een
betrouwbaar vangnet door professionals, vrijwilligers en/of sociaal netwerk.

Samen maken wij ons sterk voor een goed welbevinden van onze inwoners in Albrandswaard en
Barendrecht. Wij gaan voor minder zorg en meer welzijn in de wijken. Onze welzijnsorganisaties
opereren lokaal en staan dichtbij de inwoners. Wij vinden dat er meer (structurele) aandacht nodig is
voor het verbeteren van het sociaal kapitaal (welzijn) in onze buurten en wijken. Investeren in het sociaal
kapitaal maakt onder andere dat:

duurdere zorg wordt voorkomen;

talenten optimaal worden benut;

sociale cohesie wordt bevorderd.


Investeren in het sociaal kapitaal betekent daarnaast dat we eenzaamheid bestrijden, ondermijning
voorkomen, ouderen ondersteunen, mantelzorgers helpen om hun taken vol te houden, mensen met
kwetsbaarheden ondersteunen en jongeren binnenboord houden.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vier leden met lokale betrokkenheid en kennis van het
lokale politiekbestuurlijke netwerk. Tevens hebben de leden inzicht in de maatschappelijke opdracht
en relevante ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Deze vacature geeft u de mogelijkheid om een belangrijke bijdrage te leveren aan het positioneren
van het welzijnswerk in de toekomst in de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht. Heeft u
interesse om als voorzitter van de Raad van Toezicht bij te dragen aan de maatschappelijke opgave
van de welzijnsorganisaties, dan komen wij graag met u in contact door te solliciteren op deze
vacature. Wij ontmoeten u graag!


Informatie

Voor meer informatie kunt u de websites raadplegen (
www.welzijnalbrandswaard.nl en
www.kijkopwelzijn.nl
), bijgaand profiel lezen en/of contact opnemen met Nicoline van der Hagen (vice
voorzitter) via raadvantoezicht@kijkopwelzijn.nl.


Interesse

U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot en met 1 juni 2022 door een motivatie met curriculum
vitae te mailen naar
raadvantoezicht@kijkopwelzijn.nl. De gespreksronde vindt plaats op
vrijdagmiddag 10 juni 2022. De beoogde startdatum is 1 september 2022.

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx