Ouderen en mensen met een beperking of ziekte die alleen wonen kunnen een persoonsalarm gebruiken. Met een persoonsalarm kunt u anderen laten weten dat er iets met u is.

Hoe werkt het alarm?

Een persoonsalarm bestaat uit een alarmknop die u om uw hals draagt. Let op: in bed en onder de douche mag u de knop niet omhouden, maar moet u hem wel binnen bereik houden. Als u op de knop drukt, gaat er direct een alarm af bij de meldkamer.
Naast de telefoon komt een alarmkastje te staan. Via dat kastje kunnen medewerkers van de meldkamer met u praten. Het alarmtoestel wordt iedere dag gecontroleerd op storingen.

Melding naar uw eigen contacten

U kunt afspreken dat de meldkamer bij alarm contact opneemt met uw eigen contactpersonen, bijvoorbeeld een buurvrouw of een van uw kinderen. U geeft minimaal drie contactpersonen op en zorgt dat zij allemaal een sleutel krijgen.
Als er iets is en u kunt zelf nog naar uw contactpersonen bellen, doe dat dan. Dat gaat sneller dan op de alarmknop drukken.

Melding naar hulpverleners

U kunt ook afspreken dat professionele hulpverleners reageren op een oproep. In dat geval geeft u twee huissleutels af. Natuurlijk worden de sleutels veilig bewaard en komt er geen label met uw naam aan de sleutel.
Als u op de alarmknop drukt, krijgt u via het alarmkastje de meldkamer te spreken. De medewerker bepaalt welke hulp er moet worden ingeschakeld.

Zorg dat mensen naar binnen kunnen

De bedoeling van het persoonsalarm is dat mensen u kunnen komen helpen. Zorg daarom dat mensen naar binnen kunnen:

Sluit de deur niet van binnen af met grendels of knippen
Laat uw sleutel niet aan de binnenkant in de deur zitten
Heeft u een inbraakalarm? Zorg dan dat de meldkamer of uw contactpersonen dit af kunnen zetten

Kosten

U betaalt de kosten voor de plaatsing van het alarmkastje.
Als uw alarmmelding naar professionele hulpverleners gaat, betaalt u per maand een bijdrage.
Vraag de consulenten van Vraagwijzer naar de precieze kosten.

Medische noodzaak

Als het medisch noodzakelijk is dat u een persoonsalarm krijgt, kunt u de kosten in sommige gevallen vergoed krijgen van uw zorgverzekeraar. Daarvoor heeft u een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig.
Vraag de consulenten van Vraagwijzer hoe u dit kunt regelen.
Neem voor meer informatie en aanvragen contact op met Vraagwijzer.