Skip to main content

Bingo Boerderijtje Rhoon

RHOON – Elke maand wordt er twee keer bingo gespeeld in Ontmoetingscentrum Het Boerderijtje, Werkersdijk 1 in Rhoon. Op 3 en 17 januari en vervolgens elke eerste en derde woensdag van elke maand, van 14.00–16.00 uur, 9 rondes voor 5,00 euro inclusief koffie en thee. Aanmelden via Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

Bingo Boekenstal Poortugaal

POORTUGAAL – Elke 4e woensdag van de maand wordt een bingo georganiseerd in Wijkcentrum De Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal. Dit wordt op 24 januari weer gedaan van 10.00-12.00 uur. Er worden 9 rondes gespeeld, een kaart kost 5,00 euro inclusief koffie/thee. Aanmelden via Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

Gezondheidsspreekuren, elke maand in elke woonkern

ALBRANDSWAARD – Het Gezondheidsspreekuur Boerderijtje Rhoon wordt elke eerste vrijdag van de maand gehouden, dus 5 januari van 14.00-15.00 uur. Het Gezondheidsspreekuur Boekenstal Poortugaal is op elke eerste dinsdag van de maand, dus 2 januari van 11.00-12.00 uur. Het is vrije inloop en er zijn geen kosten aan verbonden. Laat de bloeddruk meten, bloedsuiker controleren of ga in gesprek met de ouderenadviseur. De Gezondheidsspreekuren zijn een initiatief van Aafje, Argos en Welzijn Albrandswaard. U bent van harte welkom. Het Gezondheidsspreekuur Wijkcentrum Portland is helaas gestopt wegens te weinig bezoekers. U bent welkom bij één van de andere Gezondheidsspreekuren in Rhoon of Poortugaal of in Barendrecht: In Carnisselande de laatste donderdag van de maand van 15.00–16.00 in Bibliotheek ’t Plein en in oud Barendrecht is het de 2e maandag van de maand in het kantoor van Aafje aan de Windsingel 166 van 15.00–16.30 uur.

Open kerken in Albrandswaard

ALBRANDSWAARD – U bent elke 2e en 4e donderdag van de maand  van harte welkom bij de Open Kerk in gebouw De Haven, Emmastraat 9 in Poortugaal. Op 11 en 25 januari is er weer gelegenheid voor een kop koffie/thee of een gezellig praatje van 14 tot 16 uur.  Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur is men welkom in De Ontmoetingsruimte van de Maranathakerk in Rhoon voor een gezellig praatje en een kopje koffie. Elke woensdag kan men terecht in de Open Kerk in de Dorpskerk in Rhoon van 14 tot 16 uur. Ook in de Willibrorduskerk kunt u terecht: elke vrijdag begint er om 10 uur een eucharistieviering, met daarna (vanaf half 11 tot half 12) gelegenheid voor een kopje koffie in de pastorie.

Bewegen voor ouderen

ALBRANDSWAARD – Er worden in Albrandswaard diverse beweegactiviteiten georganiseerd voor ouderen door verschillende organisaties. Gymclub De Pion geeft gymlessen voor 55-plussers op maandag- en donderdagavond van 20.15 tot 21.15 uur in de gymzaal aan de Sportlaan in Rhoon, tegenover het kleine badje. Momenteel hebben ze een ledenstop en zijn ze op zoek naar een nieuwe, enthousiaste trainer. Voor meer informatie bij Ger Snijders 010-5014228. Ger Meijdam geeft elke vrijdag van 13.45-14.45 en van 15.00-16.00 uur beweegtherapie op muziek in de gymzaal in Poortugaal. Bel voor meer info naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

De 50-Plus en Meer Club

PORTLAND – Elke dinsdag zit de 50 Plus en Meer Club in Wijkcentrum Portland van 10 tot 12 uur. Zij organiseren diverse activiteiten, drinken koffie en thee met elkaar en doen spelletjes. Het programma voor januari is als volgt: 9 januari Nieuwjaarsbijeenkomst met drankje en snackje, 16 januari (stoel)yoga, 23 januari koffie en spelletjes en 30 januari bingo. Bel voor meer info naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

Gezelligheidskoor zingt weer vrolijk verder

PORTLAND – Het Gezelligheidskoor komt wekelijks bij elkaar in Wijkcentrum Portland. Zingt u ook mee in het Hof van Portland 41 in Rhoon-Portland op donderdag van 14.30 – 16.30 uur. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Willem en Marga Warbout zien u graag. Zij hopen steeds meer zangers in Wijkcentrum Portland te mogen begroeten om gezellig samen Nederlandse liedjes te zingen.  Deelname kost € 2,50 per keer, inclusief koffie/thee, graag per pin voldoen. Aanmelden kan via Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

Creatieve activiteiten Welzijn Albrandswaard

ALBRANDSWAARD – Elke vrijdag organiseert Welzijn Albrandswaard creatieve workshops in Wijkcentrum Portland, Hof van Portland 41, Rhoon, van 10.00-12.00 uur. De workshops variëren van mozaïeken tot tekenen en schilderen, eigen inbreng van thema’s zijn welkom. Deelname kost €5,00 per les voor aanschaf van materiaal, inclusief koffie/thee/koekjes, liefst met pinpas betalen. Aanmelden voor de workshop kan via Welzijn Albrandswaard, 010-5018322. Maakt u liever kaarten, dan kunt u woensdag en donderdag van 10.00-12.00 uur terecht in het Boerderijtje, Werkersdijk 1 Rhoon. Ook bent u op dinsdag van 9.30-13.30 uur welkom bij de miniaturenclub in het Boerderijtje. Handwerken en kaarten maken kunt u elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur de Boekenstal, Dorpsstraat 34, Poortugaal. U bent van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

Bakkie doen?

ALBRANDSWAARD – Elke dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 10.00-12.00 uur van harte welkom in het Boerderijtje, Werkersdijk 1, Rhoon om een kopje koffie of thee te komen drinken. Om de 14 dagen op zaterdag (dit keer 13 en 27 januari) is op hetzelfde tijdstip een koffieochtend. Wilt u liever koffie drinken in Poortugaal, dan bent u elke vrijdag vanaf 10.00 uur welkom in de Boekenstal, Dorpsstraat 34. Bel voor meer informatie naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

Bakkie Troost

RHOON – Bijna niemand die rouw zo goed begrijpt als iemand die het zelf ook meemaakt. Als nabestaande krijg je weliswaar veel aandacht tijdens het overlijden en rondom de uitvaart, maar naarmate de tijd vordert vervaagt dit vaak en dan wordt dan het gevoel van verlies groter. Daarom is het ontmoeten van die ander belangrijk, je kunt van elkaar leren en de vragen delen. Mensen die een naaste hebben verloren kunnen met anderen praten over hun ervaringen en vragen stellen. De bijeenkomsten zijn een samenwerking van Welzijn Albrandswaard en de gezamenlijke kerken in Rhoon en Poortugaal. Er is gekozen voor de naam Bakkie Troost, informeel en hopelijk uitnodigend voor een ieder om zich welkom te voelen. De inloop is vrij en er zijn geen kosten aan verbonden. De eerst volgende bijeenkomst  is op dinsdag 9 januari van 14.00-15.30 uur in Het Boerderijtje, Werkersdijk 1 in Rhoon. De gespreksgroepen worden begeleid door Ds. Anja van Geerenstein. U bent van harte welkom!  Voor meer informatie kunt u bellen naar 010-5018322.

Commissie Ouderenwerk

RHOON – Dhr. Jan van der Ent komt op woensdag 31 januari 2024 weer een mooie lezing geven over een fietstocht, die hij gemaakt heeft. Hij is al vaker geweest en toen waren onze bezoekers erg enthousiast over de informatie die hij gaf en over zijn humoristische manier van vertellen. De middag begint om 14.00 uur en is doorgaans om 16.15 uur afgelopen.  Alle 55-plussers zijn van harte welkom in gebouw ’t Centrum te Rhoon. Gymnastiek voor 55 plussers vindt elke dinsdagmorgen van 10.00-10.45 en van 11.00-11.45 uur plaats in gebouw ’t Centrum. Voor informatie Adrie Wisseborn 010 -5013445. Handwerken kunt u elke woensdagmorgen (behalve op de dagen dat er een ouderenmiddag is). U bent welkom van 10.00-12.00 uur in de zaal van het Service Wooncentrum in het Ghijseland. Voor informatie Irene Kreeft-Huijgen  06-49704712.

Seniorweb in Poortugaal en Portland

ALBRANDSWAARD – De vrijwilligers van Seniorweb bieden hulp bij problemen met uw computer, tablet of smartphone. U kunt hiervoor terecht in twee wijkcentra van Welzijn Albrandswaard, namelijk elke maandag van 9.30-12.00 uur in de Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal en elke donderdag van 9.30-12.00 uur in Wijkcentrum Portland, Hof van Portland 41 Rhoon. U kunt zo binnenlopen, een afspraak is niet nodig. Bel voor meer informatie naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

Schaaksoos Boerderijtje

RHOON – De schaaksoos in het Boerderijtje is in volle gang. Heeft u ook zin om mee te doen, dan bent u welkom op donderdagmiddag vanaf 13.30 uur in het Boerderijtje, Werkersdijk 1 in Rhoon. Het betreft koffiehuisschaak en geen les, dus enige kennis van het schaken is wel gewenst. Koffiehuis-schaak houdt in dat de eerste partij volgens de officiële schaakregels wordt gespeeld, waarna u vrij bent om te spelen hoe u wilt. Voor meer informatie kunt u bellen naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

Klaverjassen in het Boerderijtje

RHOON – Elke maandag wordt er van 14.00-17.00 uur klaverjas gespeeld in het Boerderijtje, Werkersdijk 1, Rhoon. U bent elke maandag van harte welkom om mee te doen, deelname kost € 2,50 per keer inclusief koffie/thee en een koekje. Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

Ontmoetingsrestaurant

ALBRANDSWAARD – Ook in 2024 verzorgt Welzijn Albrandswaard weer Ontmoetingsrestaurants op de 2e donderdag van de maand (11 januari) in Wijkcentrum Portland en de laatste vrijdag van de maand (26 januari) in Wijkcentrum De Boekenstal in Poortugaal. Gezellig samen genieten van een heerlijke maaltijd. U krijgt voor € 13,00  een driegangenmenu. In januari zal dit een Chinees buffet zijn, verzorgd door Zilver Rijn Hoogvliet. Aanvang maaltijd 17.30/17.45 uur. Vanaf februari verzorgt Mr. Catering de maaltijden voor beide Ontmoetingsrestaurants. Aanmelden kan via Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

Een bijzonder groepsgesprek met als thema ‘Mijn ouderlijk huis

RHOON – Zoals het klokje thuis tikt…Welke familietradities neemt u mee en welke laat u los? Het is fijn om uw verhaal te delen maar ook heel interessant om eens naar dat van iemand anders te luisteren. Op 24 januari ’24 om 14.00 uur organiseert Welzijn Albrandswaard samen met Gemeente Albrandswaard een ontspannen UP! groepsgesprek in het Boerderijtje in Rhoon. Het thema is ‘Mijn ouderlijk huis’, waarbij het gaat over het nest waar u opgroeide, welke gewoontes daar waren en wat u daarvan terugziet in volgende generaties. Welk stokje geeft u door en welke juist niet? Wat neemt u mee uit uw familieverleden, wat laat u los? Als je ouder wordt kijk je anders tegen dingen aan dan vroeger, je hebt meer levenservaring en de tijden veranderen. Dan is het fijn om verhalen en herinneringen uit te wisselen met leeftijdsgenoten. Het zorgt voor herkenning, verbazing, opluchting, veel gelach en soms een traan.

Deelname aan het groepsgesprek is gratis en er wordt gezorgd voor een kopje koffie en iets lekkers. Er is een gespreksleider die ervoor zorgt dat er voor iedereen aandacht is. Het gesprek duurt ongeveer 90 minuten. U kunt aanschuiven voor koffie en een goed gesprek op 24 januari van 14.00 uur tot 15.30 uur in Ontmoetingscentrum Het Boerderijtje, Werkersdijk 1, Rhoon. Aanmelden kan via Welzijn Albrandswaard, 010-5018322 of y.schults@welzijnalbrandswaard.nl. U bent van harte welkom!

 

Laat een reactie achter