Skip to main content

Bingo Boerderijtje Rhoon
RHOON – Elke maand wordt er twee keer bingo gespeeld in Ontmoetingscentrum Het Boerderijtje, Werkersdijk 1 in Rhoon. Op 7 en 21 februari en vervolgens elke eerste en derde woensdag van elke maand, van 14.00–16.00 uur, 9 rondes voor 5,00 euro inclusief koffie en thee. Aanmelden is niet nodig. Voor vragen kunt u terecht bij Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

 

Bingo Boekenstal Poortugaal
POORTUGAAL – Elke 4e woensdag van de maand wordt een bingo georganiseerd in Wijkcentrum De Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal. Dit wordt op 28 februari weer gedaan van 10.00-12.00 uur. Er worden 9 rondes gespeeld, een kaart kost 5,00 euro inclusief koffie/thee. Aanmelden is niet nodig.  Voor vragen kunt u terecht bij Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

 

Gezondheidsspreekuren, elke maand in elke woonkern
ALBRANDSWAARD – Het Gezondheidsspreekuur Boerderijtje Rhoon wordt elke eerste vrijdag van de maand gehouden, dus 2 februari van 14.00-15.00 uur. Het Gezondheidsspreekuur Boekenstal Poortugaal is op elke eerste dinsdag van de maand, dus 6 februari van 11.00-12.00 uur. Het is vrije inloop en er zijn geen kosten aan verbonden. Laat de bloeddruk meten, bloedsuiker controleren of ga in gesprek met de ouderenadviseur. De Gezondheidsspreekuren zijn een initiatief van Aafje, Argos en Welzijn Albrandswaard. U bent van harte welkom. Het Gezondheidsspreekuur Wijkcentrum Portland is helaas gestopt wegens te weinig bezoekers. U bent welkom bij één van de andere Gezondheidsspreekuren in Rhoon of Poortugaal of in Barendrecht: In Carnisselande de laatste donderdag van de maand van 15.00–16.00 in Bibliotheek ’t Plein en in oud Barendrecht is het de 2e maandag van de maand in het kantoor van Aafje aan de Windsingel 166 van 15.00–16.30 uur.

 

Open kerken in Albrandswaard
ALBRANDSWAARD – U bent elke 2e en 4e donderdag van de maand  van harte welkom bij de Open Kerk in gebouw De Haven, Emmastraat 9 in Poortugaal. Op 8 en 22 februari is er weer gelegenheid voor een kop koffie/thee of een gezellig praatje van 14 tot 16 uur.  Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur is men welkom in De Ontmoetingsruimte van de Maranathakerk in Rhoon voor een gezellig praatje en een kopje koffie. Elke woensdag kan men terecht in de Open Kerk in de Dorpskerk in Rhoon van 14 tot 16 uur. Ook in de Willibrorduskerk kunt u terecht: elke vrijdag begint er om 10 uur een eucharistieviering, met daarna (vanaf half 11 tot half 12) gelegenheid voor een kopje koffie in de pastorie.

 

Bewegen voor ouderen
ALBRANDSWAARD – Er worden in Albrandswaard diverse beweegactiviteiten georganiseerd voor ouderen door verschillende organisaties. Gymclub De Pion geeft gymlessen voor 55-plussers op maandag- en donderdagavond van 20.15 tot 21.15 uur in de gymzaal aan de Sportlaan in Rhoon, tegenover het kleine badje. Momenteel hebben ze een ledenstop en zijn ze op zoek naar een nieuwe, enthousiaste trainer. Voor meer informatie bij Ger Snijders 010-5014228. Ger Meijdam geeft elke vrijdag van 13.45-14.45 en van 15.00-16.00 uur beweegtherapie op muziek in de gymzaal in Poortugaal. Bel voor meer info naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

 

De 50-Plus en Meer Club
PORTLAND – Elke dinsdag zit de 50 Plus en Meer Club in Wijkcentrum Portland van 10 tot 12 uur. Zij organiseren diverse activiteiten, drinken koffie en thee met elkaar en doen spelletjes. Het programma voor februari is nog niet bekend, behalve de bingo op 27 februari. Er wordt gekeken naar een vaste dag voor yoga 1x per maand. Bel voor meer info naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

 

Gezelligheidskoor Portland
PORTLAND – Het Gezelligheidskoor komt wekelijks bij elkaar in Wijkcentrum Portland. Zingt u ook mee in het Hof van Portland 41 in Rhoon-Portland op donderdag van 14.30 – 16.30 uur. Iedereen is welkom, van jong tot oud. Willem en Marga Warbout zien u graag. Zij hopen steeds meer zangers en zangeressen in Wijkcentrum Portland te mogen begroeten om gezellig samen Nederlandstalige liedjes te zingen.  Deelname kost € 2,50 per keer, inclusief koffie/thee, graag per pin voldoen. Aanmelden is niet nodig, u kunt zo binnenlopen. Voor vragen kunt u ook terecht bij Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

 

Creatieve activiteiten Welzijn Albrandswaard
ALBRANDSWAARD – Elke vrijdag organiseert Welzijn Albrandswaard creatieve workshops in Wijkcentrum Portland, Hof van Portland 41, Rhoon, van 10.00-12.00 uur. De workshops variëren van mozaïeken tot tekenen en schilderen, eigen inbreng van thema’s zijn welkom. Deelname kost €5,00 per les voor aanschaf van materiaal, inclusief koffie/thee/koekjes, liefst met pinpas betalen. Aanmelden voor de workshop kan via Welzijn Albrandswaard, 010-5018322. Maakt u liever kaarten, dan kunt u woensdag en donderdag van 10.00-12.00 uur terecht in het Boerderijtje, Werkersdijk 1 Rhoon. Ook bent u op dinsdag van 9.30-13.30 uur welkom bij de miniaturenclub in het Boerderijtje. Handwerken en kaarten maken kunt u elke donderdagochtend van 10.00-12.00 uur de Boekenstal, Dorpsstraat 34, Poortugaal. U bent van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

 

Bakkie doen?
ALBRANDSWAARD – Elke dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 10.00-12.00 uur van harte welkom in het Boerderijtje, Werkersdijk 1, Rhoon om een kopje koffie of thee te komen drinken. Om de 14 dagen op zaterdag (dit keer 10 en 24 febuari) is op hetzelfde tijdstip een koffieochtend. Op 10 februari wordt er weer een erwtensoepmaaltijd georganiseerd, hierover later meer informatie. Wilt u liever koffie drinken in Poortugaal, dan bent u elke vrijdag vanaf 10.00 uur welkom in de Boekenstal, Dorpsstraat 34. Bel voor meer informatie naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

 

Bakkie Troost
RHOON – Bijna niemand die rouw zo goed begrijpt als iemand die het zelf ook meemaakt. Als nabestaande krijg je weliswaar veel aandacht tijdens het overlijden en rondom de uitvaart, maar naarmate de tijd vordert vervaagt dit vaak en dan wordt dan het gevoel van verlies groter. Daarom is het ontmoeten van die ander belangrijk, je kunt van elkaar leren en de vragen delen. Mensen die een naaste hebben verloren kunnen met anderen praten over hun ervaringen en vragen stellen. De bijeenkomsten zijn een samenwerking van Welzijn Albrandswaard en de gezamenlijke kerken in Rhoon en Poortugaal. Er is gekozen voor de naam Bakkie Troost, informeel en hopelijk uitnodigend voor een ieder om zich welkom te voelen. De inloop is vrij en er zijn geen kosten aan verbonden. De eerst volgende bijeenkomst  is op dinsdag 20 februari van 14.00-15.30 uur in Het Boerderijtje, Werkersdijk 1 in Rhoon. De gespreksgroepen worden begeleid door Ds. Anja van Geerenstein. U bent van harte welkom!  Voor meer informatie kunt u bellen naar 010-5018322.

 

Commissie Ouderenwerk
RHOON – Gymnastiek voor 55 plussers vindt elke dinsdagmorgen van 10.00-10.45 en van 11.00-11.45 uur plaats in gebouw ’t Centrum. Voor informatie Adrie Wisseborn 010 -5013445. Handwerken kunt u elke woensdagmorgen (behalve op de dagen dat er een ouderenmiddag is). U bent welkom van 10.00-12.00 uur in de zaal van het Service Wooncentrum in het Ghijseland. Voor informatie Irene Kreeft-Huijgen  06-49704712.

 

Seniorweb in Poortugaal en Portland
ALBRANDSWAARD – De vrijwilligers van Seniorweb bieden hulp bij problemen met uw computer, tablet of smartphone. U kunt hiervoor terecht in twee wijkcentra van Welzijn Albrandswaard, namelijk elke maandag van 9.30-12.00 uur in de Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal en elke donderdag van 9.30-12.00 uur in Wijkcentrum Portland, Hof van Portland 41 Rhoon. U kunt zo binnenlopen, een afspraak is niet nodig. Bel voor meer informatie naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

 

Schaaksoos Boerderijtje
RHOON – De schaaksoos in het Boerderijtje is in volle gang. Heeft u ook zin om mee te doen, dan bent u welkom op donderdagmiddag vanaf 13.30 uur in het Boerderijtje, Werkersdijk 1 in Rhoon. Het betreft koffiehuisschaak en geen les, dus enige kennis van het schaken is wel gewenst, kunt u dat en lijkt het u leuk, dan bent u van harte welkom. Koffiehuis-schaak houdt in dat de eerste partij volgens de officiële schaakregels wordt gespeeld, waarna u vrij bent om te spelen hoe u wilt. Voor meer informatie kunt u bellen naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

 

Klaverjassen in het Boerderijtje
RHOON – Elke maandag wordt er van 14.00-17.00 uur klaverjas gespeeld in het Boerderijtje, Werkersdijk 1, Rhoon. U bent elke maandag van harte welkom om mee te doen, deelname kost € 2,50 per keer inclusief koffie/thee en een koekje. Voor meer informatie kunt u bellen naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

 

Ontmoetingsrestaurants in februari
ALBRANDSWAARD – Ook in 2024 verzorgt Welzijn Albrandswaard weer 2x per maand Ontmoetingsrestaurants in Albrandswaard. Op de 2e donderdag van de maand (8 februari) bent u van harte welkom in Wijkcentrum Portland. Op de laatste vrijdag van de maand (23 februari) kunt u terecht in Wijkcentrum De Boekenstal in Poortugaal. Gezellig samen genieten van een heerlijke driegangen-maaltijd. U krijgt voor € 13,00 in februari pompoensoep, andijviestamppot met worst en appeltaart toe. De catering wordt verzorgd door Mr. Catering uit Barendrecht. Aanvang maaltijd 17.30/17.45 uur.

Aanmelden kan tot de dinsdag voorafgaand aan de maaltijd via Welzijn Albrandswaard, 010-5018322. Afmelden kan tot 1 dag van tevoren, bij afmelding op de dag zelf wordt € 13,00 euro in rekening gebracht.

 

Laat een reactie achter