Skip to main content

Welzijn Albrandswaard voert sinds 2019 huisbezoeken uit bij ouderen. Dit jaar hebben zij daarvoor op verzoek van de gemeente alle thuiswonende 85-plussers uitgenodigd. De laatste serie uitnodigingen is eind vorige week verstuurd. Tijdens een huisbezoek, dat maximaal 1,5 uur duurt, gaat een getrainde vrijwilliger van Welzijn Albrandswaard met u in gesprek over wonen, vervoer, gezondheid, dagelijkse bezigheden, uw netwerk, Wmo behoeften zoals huishoudelijke hulp, enz. Een bezoek is vrijwillig, maar wordt door de deelnemers als heel nuttig en informatief ervaren. Want op dit moment is er misschien nog niets aan de hand, maar dat kan morgen anders zijn.  Als deze laatste huisbezoeken uitgevoerd zijn, stappen de vrijwilligers over naar ouderen van 77 jaar. Welzijn Albrandswaard was begonnen met ouderen van 75 jaar, maar die bleken nog behoorlijk fit en hadden de diensten van Welzijn Albrandswaard of Wmo nog niet nodig. Bent u 65-plus en wilt u ook een huisbezoek, dan kunt u uiteraard altijd een huisbezoek aanvragen via 010-5018322.

Laat een reactie achter