Skip to main content

Welzijn Albrandswaard voert sinds 2019 huisbezoeken uit bij ouderen van diverse leeftijdscategorieën. Vorig jaar hebben zij op verzoek van de gemeente alle thuiswonende 85-plussers benaderd. Zij hebben allemaal een uitnodiging ontvangen om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Deze groep ouderen is via de bijgevoegde folder ook op de hoogte van alle diensten van Welzijn Albrandswaard. Vorige week zijn brieven uitgestuurd naar de eerste groep 77-jarigen, als die op is gaat Ouderenwerk van Welzijn Albrandswaard verder met 78-jarigen enz. Tijdens een huisbezoek, dat maximaal 1,5 uur duurt, gaat een getrainde vrijwilliger van Welzijn Albrandswaard met u in gesprek over wonen, vervoer, gezondheid, dagelijkse bezigheden, uw netwerk, Wmo behoeften zoals huishoudelijke hulp, enz. Een bezoek is vrijwillig, maar wordt door de deelnemers als heel nuttig en informatief ervaren. Want op dit moment is er misschien nog niets aan de hand, maar dat kan morgen anders zijn.  Bent u 75-plusser, heeft u (nog) geen brief ontvangen, maar wilt u wel graag een huisbezoek, dan kunt u contact opnemen met Welzijn Albrandswaard via 010-5018322.

Laat een reactie achter