Skip to main content

Sinds september 2019 rijdt AutoMaatje Albrandswaard minder mobiele plaatsgenoten naar hun bestemming. Inmiddels zijn er 21 vrijwillige chauffeurs bij dit mooie project betrokken en maken meer dan 200 passagiers soms of regelmatig gebruik van AutoMaatje. Halverwege dit jaar is de ritprijs verhoogd van 0,30 naar 0,35 cent per km i.v.m. hoge kosten. Deze week heeft de ANWB besloten de ritprijs van 0,35 cent te handhaven. ANWB zegt hierover: “ANWB heeft ervoor gekozen om de huidige kilometervergoeding van € 0,35 ook voor 2023 te hanteren. Hoewel de brandstofprijzen de laatste twee maanden zijn gedaald en naar verwachting nog blijven dalen, zijn er voor 2023 nog veel onzekerheden ten aanzien van de accijns, energiecrisis en inflatie die medebepalend zijn voor de opbouw van de variabele kosten van het autogebruik. De kilometerprijs bestaat uit de variabele autokosten plus de kosten van een inzittendenverzekering per kilometer. De variabele autokosten omvatten de kosten voor brandstof, reparaties, onderhoud, banden en de variabele waardevermindering (minder waard worden van de auto door alleen de hogere kilometerstand). Voor alle betrokkenen van ANWB AutoMaatje is duidelijkheid ten aanzien van de kilometerprijs belangrijk, daarom willen we fluctuatie van de prijs voorkomen en hebben we deze voor 2023 wederom vastgesteld op € 0,35”. Wilt u ook een AutoMaatje bestellen, bel dan ruimschoots voor de rit maar minimaal 2 dagen voorafgaand aan de rit naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

Laat een reactie achter