Skip to main content

Op dinsdag 4 oktober jl. stond de avond in het teken van ouderenmishandeling met als leidraad de wet.

‘Ouderen in Veilige Handen’ . Een zwaar onderwerp maar goed om te bespreken want het kán aan de orde zijn in zowel verpleeg-en verzorgingshuizen als in de thuissituatie. Het gaat om kwetsbare mensen die (soms deels) afhankelijk zijn van de zorg van anderen.

Het kan gaan om financiële zaken waarbij b.v. misbruik gemaakt wordt van bankpasjes. Ook het achterhouden van post is een onderdeel waar je misschien niet snel aan denkt maar wat wel valt onder deze wet. Daarnaast kunnen een lege koelkast, niet naar de kapper “mogen” en onvoldoende kleding hebben, signalen zijn dat er iets niet pluis is.

Je kunt ook denken aan een mantelzorger die met alle liefde zorg verleent maar door overbelasting soms niet de juiste beslissingen neemt om het vol te kunnen houden. Een onrustige, dementere partner even veilig vastzetten of de voordeur dichtdraaien om een boodschap te kunnen doen zijn hiervan voorbeelden.

Jaarlijks zijn er ruim 200.000 meldingen waarbij er sprake is van geestelijke, lichamelijk, financiële of seksuele mishandeling. Dit zijn de meldingen die o.a. gemeld zijn bij de organisaties als Veilig Thuis, cijfers vanuit verpleeghuiszorg en de IGJ (inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)

Goed dus, om allen alert te zijn en te blijven dáár waar zorg gegeven wordt aan kwetsbare mensen in onze omgeving.

Heb je een onderbuik-of niet pluis gevoel in een bepaalde situatie? Meldt het bij b.v. een leidinggevende van de zorgorganisatie of bij Veilig Thuis (tel. 0800-2000)

 

Dinsdag 1 november heeft als thema:  In gesprek met de notaris, heb ik het allemaal wel goed geregeld? Notaris Mw. Eikelmann van Lint Notarissen uit Rhoon is onze gastspreker die avond.

Wat moet je gaan regelen als je de diagnose krijgt van een vorm van dementie?

Heb je een eigen huis dat verkocht moet worden?

Wil je een levenstestament opstellen?

Vele vragen komen aan de orde en er is ook alle ruimte voor het stellen van vragen.

Onze gespreksleidster Klazina van den Herik leidt de avond zoals gebruikelijk.

U bent van harte uitgenodigd in Wijkcentrum De Boekenstal aan de Dorpsstraat 34 in Poortugaal.

Inloop vanaf 19.00 uur, start van het programma 19.30 uur.

Wilt u graag naar deze avond komen, maar weet u niet hoe? AutoMaatje Albrandswaard vervoert minder mobiele plaatsgenoten van A naar B. De rit reserveren kan minimaal 2 werkdagen van tevoren, liefst eerder, via SWA 010-5018322 tussen 9 uur en 12 uur ‘s ochtends. Een rit kost 35 eurocent per kilometer.

 

We hopen op een goede opkomst !

Laat een reactie achter