Skip to main content

Na een zomerstop van 2 maanden, gaan we op dinsdag 5 september 2023 weer van start met het Alzheimer café Albrandswaard.

Deze avond gaan we het hebben over “Bewind voering en mentorschap”.

Wanneer u tijdelijk of blijvend niet in staat bent om uw eigen financiële zaken te regelen, kunt u kiezen voor bewind voering of mentorschap. Bijvoorbeeld wanneer u door lichamelijke of psychische omstandigheden niet voor uzelf kunt zorgen. Uw bezittingen en rechten, zoals uw huis, vermogen, loon of uitkering, worden dan beheerd door een bewindvoerder.

Deze avond komt een bewindvoerder van Stichting Cliëntengelden Albrandswaard ons alles vertellen over hoe en wanneer u een bewindvoerder kunt inzetten. U kunt dan allerlei vragen stellen over dit onderwerp.

Ook is er tijdens het Alzheimercafé een boekentafel met veel informatie. Bij deze tafels kunt u boeken en informatie inzien en eventueel lenen en is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en lotgenoten contact aan te gaan.

U bent van harte welkom bij het Alzheimercafé van mei in Wijkcentrum De Boekenstal aan de Dorpsstraat 34 in Poortugaal.

Inloop vanaf 19.00 uur, start van het programma 19.30 uur.

Wilt u graag naar deze avond komen, maar weet u niet hoe? AutoMaatje Albrandswaard vervoert minder mobiele plaatsgenoten van A naar B. De rit reserveren kan minimaal 2 werkdagen van tevoren, liefst eerder, via SWA 010-5018322 tussen 9 uur en 12 uur ‘s ochtends. Een rit kost 35 eurocent per kilometer.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.welzijnalbrandswaard.nl/dementie of u kunt contact opnemen met Marlies Burger via m.burger@welzijnalbrandswaard.nl  of 06-1712 3209.

Laat een reactie achter