Sporten, zwemles, schoolreis, computer, boeken, kleding, een verjaardagsfeestje, samen leuke dingen doen. Het kost allemaal veel geld.

In Albrandswaard vinden we het belangrijk dat alle kinderen kunnen meedoen.
Ook als ouders minder inkomen hebben. Ons ‘kindpakket’ uit de regeling Meedoen biedt uitkomst.

Wat kan uw kind doen met het kindpakket?
U krijgt jaarlijks een vergoeding per kind. Dat kunt u besteden aan datgene wat uw kind nodig heeft.
Bijvoorbeeld; sporten, zwemles, uitjes, clubs, verjaardagsfeestjes, schoolspullen, schoolreisje, computer, fiets of kleding. Dit zijn een aantal voorbeelden, u bepaalt wat uw kind nodig heeft.

Is er ook een vergoeding voor volwassenen?
Jazeker, ook voor volwassenen is een vergoeding mogelijk. De vergoeding kan alleen worden gebruikt voor sport, cultuur, recreatieve uitjes, computer, museumjaarkaart, abonnement bibliotheek, de Rotterdampas of de aanschaf van een fiets.

Hoeveel wordt er vergoed?

  • De vergoeding is voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 11 jaar € 350 per kind per kalenderjaar
  • De vergoeding is voor kinderen vanaf 12 jaar tot 18 jaar € 450 per kind per kalenderjaar
  • Volwassenen vanaf 18 jaar krijgen € 150 per persoon per kalenderjaar


Voorbeeld:

  • uw kind wordt lopende het jaar 4 jaar, dan krijgt u in dat kalenderjaar €350
  • uw kind wordt lopende het jaar 12 jaar, dan krijgt u in dat kalenderjaar € 450
  • uw kind wordt lopende het jaar 18 jaar, dan krijgt u in dat kalenderjaar € 450, het jaar erop kan uw kind zelf een aanvraag indienen.


Hoe hoog mag uw inkomen en vermogen zijn?

U heeft nog geen AOW, dan mag uw totale inkomen inclusief vakantietoeslag niet hoger zijn dan;

€1.167,24  als u een alleenstaande bent
€1.167,24  als u een alleenstaande ouder bent (zie ook hieronder)
€1.667,48  als u gehuwd bent of samenwonend
Als u een alleenstaande ouder bent dan hoeft u de alleenstaande ouder kop (ALO-kop) die in het Kindgebonden
Budget zit niet bij uw inkomen mee te tellen, deze ALO-kop is in 2016 € 255,50 per maand)

U heeft AOW, dan mag uw totale inkomen inclusief vakantietoeslag niet hoger zijn dan;

€ 1.311,44  als u een alleenstaande bent
€ 1.311,44  als u een alleenstaande ouder bent (zie ook hieronder)
€ 1.791,55  als u gehuwd bent of samenwonend
Als u een alleenstaande ouder bent dan hoeft u de alleenstaande ouder kop (ALO-kop) die in het Kindgebonden
Budget zit niet bij uw inkomen mee te tellen, deze ALO-kop is in 2016 € 255,50 per maand)

U mag niet meer vermogen hebben dan;
(vermogen in een huis hoeft u niet mee te tellen)

€ 11.840 als u gehuwd/samenwonend of een alleenstaande ouder bent
€ 5.920 als u een alleenstaande bent

Hoe werkt het?

U kunt een vergoeding aanvragen via het ‘Aanvraagformulier Regeling Meedoen’.
U verklaart op dit formulier dat uw inkomen en vermogen niet hoger is dan hierboven staat genoemd. We vragen geen bewijzen, wel kunnen we dit achteraf controleren.

Als u in aanmerking komt krijgt u de tegemoetkoming voor het hele kalenderjaar. Bij de toekenning krijgt u een declaratieformulier, hierop kunt u doorgeven wat u wilt aanschaffen of waar u lid van bent geworden, wat dat kost en voor welk gezinslid het is. Dat kunt u meerdere keren doen in het kalenderjaar, totdat de maximale vergoeding is gebruikt. U kunt op het formulier ook vragen of wij het geld rechtstreeks over willen maken naar een club of vereniging, We vragen geen bonnen, wel kunnen we het achteraf controleren. Zo hoeft u de kosten niet voor te schieten.
Als u de tegemoetkoming niet voor 1 januari van het volgende kalenderjaar verbruikt heeft, komt het restant te vervallen. De formulieren kunt u vragen bij het loket in uw gemeente of op de website downloaden.
U kunt dan zoeken naar ‘Aanvraagformulier Regeling Meedoen’.