Skip to main content

Via het Loket Vraagwijzer komt met regelmaat de vraag voor hulp bij het zoeken naar een huurwoning. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning in regio Rijnmond, dit is inclusief Albrandswaard, dient de burger in het bezit te zijn van een woonpas, die valt onder Woonnet Rijnmond. Het betreft huurwoningen in de sociale sector. De burger wordt geacht zelf te reageren op geschikte woningen die vrijkomen en worden geplaatst op de site van Woonnet Rijnmond. Dit geldt ook voor burgers met een urgentieverklaring. In de praktijk merken we dat niet elke burger daartoe in staat is.

De consulenten van de afdeling BAR huisvesting hebben in samenwerking met Welzijn Albrandswaard een training gegeven aan vrijwilligers van Seniorweb en medewerkers van Loket Vraagwijzer. Het doel is om burgers te kunnen helpen met de aanvraag van de woonpas bij Woonnet Rijnmond. Tevens de hulp bij het  reageren via hun woonpas. Dit kan de zoektocht naar een geschikte woning versnellen. Burgers kunnen in Portland en Poortugaal voor deze vraag terecht bij de inloopspreekuren van Seniorweb. Op maandagmorgen in wijkcentrum De Boekenstal,  Dorpsstraat 34 in  Poortugaal  van 9.30 uur- 12.00 uur en op donderdagmorgen in wijkcentrum Portland, Hof van Portland 41 in Rhoon van 9.30-12.00 uur

Wij zijn blij met deze fijne samenwerking en vinden deze dienst een waardevolle toevoeging  aan onze dienstverlening op de verschillende locaties.

Laat een reactie achter