Skip to main content

Dinsdag 6 februari heeft Welzijn Albrandswaard een training georganiseerd voor de maatjes die 1op1 in contact komen met kwetsbare mensen in de thuissituatie

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren fors toe. Zo’n 70% van hen woont thuis. Passende zorg en ondersteuning is voor hen cruciaal en dan vooral in de beginfase van dementie.

Maar hoe herken je dementie en hoe ga je daar mee om als maatje?

Jolanda Nederlof, gedragsconsulent van Argos Zorggroep nam de aanwezigen mee in de wereld van dementie.

Het  was een interactieve middag met veel informatie over de verschillende vormen van dementie en hun specifieke kenmerken. Ook voorbeelden hoe om te gaan met de gedragsveranderingen die daarbij horen. Er was ruimte voor vragen en het delen van ervaring.

De training werd aangeboden in samenwerking met het project dementievriendelijke gemeente in Albrandswaard.

Laat een reactie achter