Skip to main content

Welzijn Albrandswaard heeft veertien maatjes die kwetsbare burgers helpen bij hun administratie en schuldenproblematiek.

Het voornaamste onderdeel van de begeleiding is vertrouwen. Er heerst soms een gevoel van schaamte en mensen moeten dan een drempel over om de hulp te aanvaarden. De maatjes helpen mensen die meestal over een tijdelijk beperkte zelfredzaamheid beschikken, soms ook onvoldoende regie hebben over hun eigen leven en dan voornamelijk in financieel opzicht. Het is een ondersteunende rol in praktische en sociale zin en is dan ook meestal van tijdelijk aard.

Wij hangen er geen oordeel aan, het kan ons allemaal overkomen. Als het vertrouwen er is maken zij samen een plan waarin b.v.; hoe grip te krijgen op het geld d.m.v. een administratie opzetten of verbeteren en deze blijven beheren, begrotingen maken, kasboek bijhouden. Een goede communicatie is een belangrijk onderdeel van hun inzet, hoe ga je om met weerstand, hoe kun je iemand motiveren. Zij zijn ook vaak het luisterend oor, want naast de problematiek op financieel gebied speelt er meestal meer in het gezin. Dit kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, verlies van werk en/of scheiding.

 

Zijn er problematische schulden die niet kunnen worden opgelost dan worden mensen na overleg aangemeld voor het schuldhulptraject. De maatjes zorgen samen met de cliënt voor een overzicht van alle  inkomsten en uitgaven,  de schulden worden in kaart gebracht en alle documenten die nodig zijn voor de aanmelding worden verzameld. Vaak gaan de maatjes ook mee naar het intakegesprek als cliënten dat fijn vinden.

 

Teresa Brons van de afdeling schuldhulp BAR was aanwezig op de bijeenkomst voor de maatjes. Zij gaf toelichting over de  werkwijze van het traject schulpverlening door de Kredietbank Nederland. Het is een nieuwe partij voor de BAR gemeentes op het gebied van schulddienstverlening.

Zij sprak haar enorme waardering uit over Welzijn Albrandswaard. De fijne samenwerking met het loket Vraagwijzer die altijd bereid is mee te denken in problematische casussen. Haar afdeling is ook heel enthousiast over de maatjes die hen veel werk uit handen nemen voordat het traject schuldhulp gestart kan worden. En dan voornamelijk het vertrouwen wat cliënten hebben in de maatjes die vrijwillig tijd  vrij maken waardoor mensen vaak gemotiveerder zijn en zij dus sneller het traject kunnen starten.

 

Het is een groep maatjes met veel kennis en kunde in huis. Het is wel heel belangrijk dat de grenzen van hun inzet goed bewaakt moeten worden; tot hoever moeten de vrijwilligers gaan in hun hulpverlening. De consulenten Welzijn geven aan dat ook dat onderdeel van hun taak is. Het gesprek aangaan met vrijwilliger, cliënt en professional als deze grenzen bereikt zijn.

 

Miranda Vonk- teamleider Hulpteam Toeslagen- vertelde over de geschiedenis van het ontstaan van het team, de inhoud van het werk. De schrijnende situaties die zij tegenkomen in hun dagelijks werk.

Hoe moeilijk het is om na de erkenning als slachtoffer je leven weer op de rails te krijgen. Er zijn ontspoorde kinderen van gezinnen die slachtoffer zijn geweest. Het is een heel moeilijk proces deze kinderen in beeld te krijgen, hulp te organiseren en ze weer een toekomst te geven met perspectief.

Het is heel fijn de erkende slachtoffers hulp te bieden in de vorm van een maatje die onvoorwaardelijk zegt: “Ik ga jou helpen”. Veel mensen zijn angstig geworden om geld uit te geven en zijn niet meer gewend reservegeld te beheren.

Een vrijwillig maatje biedt dan uit/toekomst en vertrouwen.

Welzijn Albrandswaard is trots op deze club maatjes. Zij zijn dankbaar ook voor de samenwerking en de waardering van de afdeling schuldhulp van de BAR-gemeente.

 

Het was een fijne avond met elkaar in wijkcentrum De Boekenstal in Poortugaal. In het najaar plannen we weer een intervisieavond.

 

Herkent u zich in het gevoel om van betekenis te willen zijn voor een ander? Dan gaan wij graag met u in gesprek en kunnen we gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden.

 

Voor meer informatie kunt u bellen naar: Welzijn Albrandswaard, tel. 010 – 5018322  ma t/m do tussen 09.00 en 15.00 uur.

Laat een reactie achter