Klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen.
Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers, kunt u uw ongenoegen kenbaar maken door uw klacht aan ons kenbaar te maken.

We verwijzen u voor alle details naar onze klachtenregeling:

Klachtenregeling WA 14 november 2022

Klokkenluidersregeling

Welzijn Albrandswaard vindt integriteit en veiligheid erg belangrijk. We doen er dan ook alles aan om dit te waarborgen.
We vinden het belangrijk dat iedereen bij Welzijn Albrandswaard op adequate en veilige wijze meldingen kan doen van (vermoedens van) misstanden binnen de organisatie. Deze regeling is hiervoor bedoeld en biedt tevens bescherming aan melders van (vermoedens van) misstanden.

We verwijzen u voor alle details naar onze klokkenluidersregeling:

Klokkenluidersregeling Welzijn Albrandswaard