De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen zelfstandig kan wonen. Als zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kunt u in bepaalde gevallen ondersteuning, aanpassingen aan uw woning of voorzieningen aanvragen.
Neem voor meer informatie contact op met de consulenten van Vraagwijzer.