Donderdagavond 26 oktober organiseert het Mantelzorg Adviespunt van Welzijn Albrandswaard een bijeenkomst met als thema ‘levend verlies’. Als u zorgt voor een naaste met een chronische ziekte, dementie, beperking of een andere aandoening, dan verandert het leven voor u samen.

Als mantelzorger kunt u te maken krijgen met gevoelens van verlies en rouw, terwijl degene voor wie u zorgt in leven is. Dit noemen we ‘levend verlies’. Bijvoorbeeld uw vrouw met een beroerte, die zo anders is dan uw vrouw was, uw kind dat altijd intensieve zorg nodig zal hebben of uw broer met dementie, die steeds minder op uw broer lijkt. Het wordt niet meer zoals het was, u moet verwachtingen bijstellen, uw relatie is veranderd en de toekomst is onzeker. In deze themabijeenkomst gaan we in op de verschillende aspecten die horen bij het thema ‘levend verlies’.

Er is naast een kort theoretisch kader ook ruimte voor verdieping en uitwisseling. Het omgaan met levend verlies en een mogelijke veranderde relatie staan deze avond centraal.

Deze themabijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met maatschap Grauw. De bijeenkomst is in wijkcentrum De Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal. Vanaf 18.45 uur is de inloop en de bijeenkomst eindigt rond 21.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden graag via mantelzorg@welzijnalbrandswaard.nl of bel 010 – 5018322