EENZAAMHEID

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid is niet leeftijdsgebonden, iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Om eenzaamheid aan te pakken, is het nodig dat je iets onderneemt.

 

Meer informatie algemene over eenzaamheid vind je hier: Over eenzaamheid (eentegeneenzaamheid.nl)

 

Hoe kun je eenzaamheid herkennen: Hoe kan ik eenzaamheid herkennen? (eentegeneenzaamheid.nl)

 

Eenzaamheid is niet leeftijdsgebonden, lees het verhaal van:

Didi wil graag een ‘normaal’ gezinnetje | Verhalen | Alles over eenzaamheid

Ontwerp zonder titel 4

Maakt u zich zorgen over een eenzaam persoon? Bij het Signaalpunt tegen Eenzaamheid Albrandswaard kunt u dit signaal afgeven. Elke zorg, elk signaal wordt serieus genomen. Mensen uit de omgeving kunnen zo op eenvoudige wijze bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid.

Stuur een signaal via volgende link: Signaalpunt Albrandswaard

Of bel naar Welzijn Albrandswaard: 010-5018322

marianne

Even voorstellen

Mijn naam is Marianne Ploegmakers en ik ben projectleider Eenzaamheid in Albrandswaard. ‘Albrandswaard tegen eenzaamheid’, de naam zegt het al. Welzijn Albrandswaard wil samen met de gemeente eenzaamheid verminderen in Albrandswaard. Daarvoor werken we actief samen in een coalitie met ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners. Als iedereen meedoet, komt er meer contact tussen mensen. Dat is extra belangrijk voor inwoners die zich al eenzaam voelen en contacten missen.

Speciaal in de landelijke week tegen eenzaamheid, in de maand september, staan wij extra stil voor de mensen die zich minder betrokken voelen. We doen dit samen met de ‘Coalitie tegen eenzaamheid’ . Niet alleen in de maand september, maar we hebben het hele jaar door aandacht voor eenzame inwoners. Toch is het ook belangrijk om regelmatig breeduit extra aandacht aan het onderwerp te besteden. Dit, omdat zo ook de mensen die we niet zo gemakkelijk bereiken én alle andere inwoners zien dat je in onze gemeente niet eenzaam hoeft te zijn. We kunnen namelijk allemaal op enig moment eenzaam worden, bijvoorbeeld doordat we ziek worden, onze partner verliezen, mantelzorger worden of het financieel moeilijk krijgen. Daarom sluiten we aan bij de Week tegen Eenzaamheid en ‘liften we mee’ op de publiciteit die landelijk wordt gegenereerd.

Dit jaar zijn er weer vele activiteiten te doen. Hieronder vind je de link naar de activiteiten:

 

Kalender Week tegen Eenzaamheid 2023

 

Welzijn Albrandswaard is een organisatie die je kan helpen om de eenzaamheid te doorbreken door een luisterend oor en aanbod van verschillende bijeenkomsten en activiteiten. Van samen eten of wandelen tot een schaakclub of een koffieochtend. Je kunt aan deze activiteiten meedoen of als vrijwilliger helpen. Als vrijwilliger of als maatje kun je heel veel voor een ander betekenen en dat maakt het voor jou ook heel waardevol. We zien dat veel mensen op deze manier weer opbloeien en sociaal betrokken zijn.

Naast deze groepsactiviteiten is er ook een meer persoonlijk aanbod. Consulenten van Welzijn Albrandswaard komen op huisbezoek of hebben telefonisch contact om je op weg te helpen. Zij kunnen je in contact brengen met Maatjes, bijvoorbeeld voor vervoer, boodschappen of een gezellig kopje koffie en een praatje bij je thuis.

Binnen Welzijn Albrandswaard wordt er ook gewerkt aan het vormen van een netwerk om meer samen te werken. Gezamenlijk werken wij met o.a. de gemeente, vrijwilligersorganisaties en diverse zorg- en welzijn instanties aan een plan om eenzaamheid zoveel mogelijk tegen te gaan binnen gemeente Albrandswaard.