Ondersteuning

Ondersteuning
Is meedoen of zelf voor alles kunnen zorgen lastig voor u? SWA ondersteunt u met advies en praktische hulp.

Meedoen

Meedoen
SWA organiseert verschillende activiteiten waaraan u samen met anderen mee kan doen. Kom bijvoorbeeld eens mee-eten in een van de restaurants!

Over SWA

SWA
Stichting Welzijn Albrandswaard biedt ondersteuning en diensten aan alle inwoners van Albrandswaard.


SWA helpt in Albrandswaard iedereen - jong én oud - die steun nodig heeft om te kunnen meedoen in de maatschappij en zelfstandig te kunnen leven.

 


Samenwerking met Kijk op Welzijn

Sinds 1 januari 2016 zijn Stichting Welzijn Albrandswaard en stichting KijkopWelzijn en samenwerkingspartners in welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Woont u in Barendrecht? Heeft u behoefte aan hulp of ondersteuning, wilt u graag anderen ontmoeten of activiteiten ondernemen? Kijkt u dan eens verder op de website van KijkopWelzijn. Hierop kunt u lezen wat KijkopWelzijn u kan bieden. KijkopWelzijn organiseert activiteiten voor en biedt ondersteuning aan verschillende groepen, zoals ouderen, jongeren en mantelzorgers. We werken daarbij op een vraaggerichte manier. Niet ons aanbod staat centraal, maar uw vragen, wensen of ideeën.

KijkopWelzijn is er voor alle Barendrechters. De organisatie richt zich in het bijzonder op kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bepaalde groepen jongeren en mensen die in een sociaal isolement verkeren. Kijk voor meer informatie op www.kijkopwelzijn.nl